5 Simple Statements About beste smartwatch Explained

Ett av de enklaste sätten att mäta intensiteten i fysisk aktivitet är Metabolic Equal Endeavor (MET). Energiåtgången för många aktiviteter har räknats ut, oftast genom att mäta syreförbrukningen fileör respektive aktivitet, för att kunna räkna ut ett medelvärde på syreupptaget per tidsenhet.When you finally open up the "Android Put o

read more